ICASINO กีฬา คาสิโน บาคาร่า สล็อต
เว็บเดียวจบครบทุกการเดิมพัน มั่นคง รวดเร็ว ปลอดภัย

มารู้จักกับ ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 มีใครบ้าง มาดูกัน

มารู้จักกับ ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 มีใครบ้าง มาดูกัน

นัก กีฬา พาราลิมปิกเกมส์ 2020 นี้ ได้มีนักกีฬาที่มีกว่า 77 คน มากที่สุดในบรรดานักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ได้มีการแข่งขันมาของประเทศไทย แล้วนักกีฬาเหล่านี้ มีใครบ้าง หลายคนอาจจะรู้จักกัน หรือ ยังไม่รู้จัก ถ้าอยากรู้ก็เลื่อนไปอ่านยังหัวข้อต่อไปเลยจ้า

มารู้จักกับ ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 มีใครบ้าง มาดูกัน

นักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ที่ได้จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่กี่วันนี้ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นี้ ประเทศไทยของเราก็ได้มีการส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ด้วย เป็นจำนวนกว่า 77 ท่าน แบ่งเป็นนักกีฬาผู้ชายจำนวน 51 ท่าน และ นักกีฬาผู้หญิงจำนวน 26 ท่าน นั้นเอง

 มีกีฬากว่า 14 ชนิด ที่นักกีฬาได้เข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ มีดังนี้

อันดับแรก กีฬากรีฑา

อันดับที่สอง กีฬาฟุตบอลจำนวน 5 คน

อันดับที่สาม กีฬาจักรยาน

อันดับที่สี่ กีฬาบอคเซีย

อันดับที่ห้า กีฬาวีลแชร์ฟันดาบ

อันดับที่หก กีฬาเทเบิลเทนนิส

อันดับที่เจ็ด กีฬายูโด

อันดับที่แปด กีฬาว่ายน้ำ

อันดับที่เก้า กีฬายิงธนู

อันดับที่สิบ กีฬาวีลแชร์เทนนิส

อันดับที่สิบเอ็ด กีฬายิงปืน

อันดับที่สิบสอง ยกน้ำหนัก

อันดับที่สิบสาม กีฬาเทควันโด

และ อันดับที่สิบสี่ กีฬาแบดมินตัน

แล้วจะมีทัพนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่านใดบ้าง มาดูกันเลยจ้า

อันดับแรก การแข่งขันกีฬากรีฑา

ทั้งสองประเภท ก็คือ ประเภทลู่ และประเภทลาน มีดังนี้

นักกีฬาคนแรก คุณเจนจิรา ปัญญาทิพย์ แข่งขันกีฬากระโดดไกล

นักกีฬาคนที่สอง คุณอรวรรณ ไกรสิงห์ แข่งขันกีฬาวิ่ง 400 เมตร

นักกีฬาคนที่สาม คุณสุนีย์ภรณ์ ถนอมวงศ์ แข่งขันกีฬาวิ่ง 200 เมตร

นักกีฬาคนที่สี่ คุณจิราพร ก๋ากัน แข่งวิ่งกีฬาวิ่ง 100 เมตร

นักกีฬาคนที่ห้า คุณอังคาร ชะนะบุญ แข่งขันกีฬากระโดดสูง

และ นักกีฬาคนที่หก คุณปัจจัย ศรีคำพันธ์ เป็นไกด์รันเนอร์

อันดับที่สอง การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

นักกีฬาคนแรก คุณปานวาด ศรีงาม ประเภทหญิงเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่สอง คุณชิลชิตพยัค บุตรวรรณสิริณา ประเภทหญิงเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่สาม คุณวิจิตรา ใจอ่อน ประเภทหญิงเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่สี่ คุณดารารัตน์ อาสายุทธ์ ประเภทหญิงเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่ห้า คุณคมกฤษณ์ จริตสัจ ประเภทชายเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่หก คุณเฉลิมพงษ์ พันภู่ ประเภทชายเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่เจ็ด คุณวันชัย ชัยวุฒิ ประเภทชายเดี่ยว

นักกีฬาคนที่แปด คุณถิรายุ เชื้อวงษ์ ประเภทชายเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่เก้า คุณยุทธจักร กลิ่นบานชื่น ประเภทชายเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่สิบ คุณพิสิษฐ์ หวังผลพัฒนสิริ ประเภทชายเดี่ยว และทีม

นักกีฬาคนที่สิบเอ็ด คุณอนุรักษ์ ลาววงษ์ ประเภทชายเดี่ยว และทีม

และ นักกีฬาคนที่สิบสอง คุณรุ่งโรจน์ ไทยนิยม ประเภทชายเดี่ยว และทีม

อันดับที่สาม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย

นักกีฬาคนแรก คุณสุริยะ ยิ่งชูรส

นักกีฬาคนที่สอง คุณกิตติกร บัวดี

นักกีฬาคนที่สาม คุณพรชัย กสิกรอุดมไพศาล

นักกีฬาคนที่สี่ คุณประครอง บัวใหญ่

นักกีฬาคนที่ห้า คุณบรรชา มูลเพ็ชร

นักกีฬาคนที่หก คุณปัญญาวุฒิ คุพันธ์

นักกีฬาคนที่เจ็ด คุณวรสัณห์ พันธ์สวัสดิ์

นักกีฬาคนที่แปด คุณสนั่น เพชรกระจ่างสุข

นักกีฬาคนที่เก้า คุณกิตติธัช วิมลวรรณ์

และนักกีฬาคนที่สิบ คุณเทอดเกียรติ บุญเที่ยง

อันดับที่สี่ การแข่งขันกีฬา วีลแชร์เรซ

นักกีฬาคนแรก คุณประวัติ วะโฮรัมย์

นักกีฬาคนที่สอง คุณพงศกร แปยอ

นักกีฬาคนที่สาม คุณสายชล คนเจน

นักกีฬาคนที่สี่ คุณอภิวัฒน์ แพงเหนือ

นักกีฬาคนที่ห้า คุณชัยวัฒน์ รัตนะ

นักกีฬาคนที่หก คุณมะสบือรี อาแซ

นักกีฬาคนที่เจ็ด คุณภูธเรศ คงรักษ์

และนักกีฬาคนที่แปด คุณพิเชษฐ์ กรงเกตุ

อันดับที่ห้า การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก

นักกีฬาคนแรก คุณสมควร อนนท์ เป็นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กิโลกรัม

นักกีฬาคนที่สอง คุณทองสา มารสี เป็นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กิโลกรัม

และนักกีฬาคนที่สาม คุณณรงค์ แคสนั่น เป็นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม

อันดับที่หก การแข่งขันกีฬาบอคเซีย

นักกีฬาคนแรก คุณฤทธิไกร สมสนุก

นักกีฬาคนที่สอง คุณวัชรพล วงษา

นักกีฬาคนที่สาม คุณวิษณุ ฮวดประดิษฐ์

นักกีฬาคนที่สี่ คุณโชค ลาภเย็น

นักกีฬาคนที่ห้า คุณวรวุฒิ แสงอำภา

นักกีฬาคนที่หก คุณเอกราช แจ่มจ้อย

นักกีฬาคนที่เจ็ด คุณนวลจันทร์ พลศิลา

นักกีฬาคนที่แปด คุณสมบูรณ์ ไชยพานิช

นักกีฬาคนที่เก้า คุณลดามณี กล้าหาญ

และนักกีฬาคนที่สิบ คุณสุบิน ทิพย์มะณี

เป็นอย่างไรกันบ้างจ้า กับทัพนัก กีฬา พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ที่จะมีการแข่งขัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่แอดมินได้มานำเสนอให้ได้รู้จักกัน นี่เป็นเพียงบางส่วนของทัพนักกีฬาไทยในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ หากว่าใครชื่นชอบนักกีฬาคนไหน ก็อย่าลืมส่งใจไปเชียร์ตามช่องทางโซเซียลต่างๆ ที่ได้มีการถ่ายทอดสดกันนะจ้า เพราะว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกัน นั้นเอง

ใครที่กำลังมองหา การเล่นพนันออนไลน์ คลิ๊กมาที่เว็บ icasino แล้วคุณจะได้พบกับการพนันออนไลน์มากมาย รอคุณอยู่ ตลอด 24 ชั่วโมง เลยจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@i365support
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Line id : @i365support
แอดไลน์ หรือ สแกน QR Code